خط مشی

منابع سرشار علمی موجود در ایران كه از دیر باز مورد توجه بوده است بی شك سرمایه بی بدیلی است كه حیات علمی، توسعه و رشد صنعتی كشور بدان وابسته است. این در حالی است كه تقاضای روز افزون منابع در جهان مرتباً افزایش سهم كشور را در تولید می‌طلبد. توسعه صادرات و تحصیل ارز، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، افزایش اشتغال مفید، فراهم نمودن بستری مناسب به منظور دستیابی به فن آوری پیشرفته و دانش فنی جدید و انتقال آن به داخل كشور، بالابردن مهارت‌ها، تولید كالاهای صنعتی با قابلیت و کیفیت مطلوب، توسعه همكاری‌های صنعتی، اقتصادی و تجاری ملت‌های همجوار و بالاخره توسعه و عمران منطقه‌ای اساس ایجاد و حمایت از شركتهای داخلی را تشكیل می‌دهد

تعهدات خط مشی صمیم درخشان

تعهدات خط مشی شرکت با تکیه و تمرکز بر دو محور بنیادی اهتمام در کیفیت و احترام به طبیعت، در 7 اصل به شرح زیر جهت آگاهی، برنامه ریزی و ساماندهی عملیاتی به کلیه مدیران، سرپرستان و کارکنان ابلاغ می گردد.

  1. ارتقای کیفیت محصول با رویکرد زیست محیطی جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و جامعه از عملکرد شرکت
  2. کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق بهره وری داراییها و کلیه عوامل تولید خصوصاً منابع انرژی
  3. افزایش سهم بازار و توسعه نام آوری شرکت (برند) از طریق بهبود ارتباطات، ارائه محصولات جدید، تسهیل شرایط تحویل و بهبود عملکرد زیست محیطی
  4. ارتقای فرهنگ تعالی شرکت با رویکرد معطوف به نتایج کیفی محصول و عملکرد زیست محیطی
  5. آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شرکت به منظور رشد قابلیت ها و صلاحیت های کارکنان جهت بهبود عملکرد فرآیندها خصوصاً در زمینه کیفیت محصول و کنترل پیامدهای زیست محیطی
  6. تامین سلامت محیط کار از طریق بهبود فعالیت های ایمنی و بهداشت شغلی جهت ایجاد شرایط فیزیکی و روانی مناسب و مطمئن برای اجرای موفق فرآیندهای شرکت
  7. پیگیری و اجرای آخرین قوانین، مقررات و الزامات پذیرفته شده از سوی شرکت در زمینه کیفیت محصول و عملکرد زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی

این شرکت به منظور بسترسازی سیستمی جهت تحقق تعهدات مذکور، در حال استقرار نظام مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس الزامات آخرین ویرایش معتبر استانداردهای (OHSAS 18001, ISO14001, ISO9001) بوده و بهبود مستمر اثربخشی این نظام جهت کسب نتایج عملکردی درخشان و نیل به موفقیت پایدار شرکت در راستای منافع و مصالح کلیه ذینفعان شرکت را وجهه همت خود قرار می دهد.

مدیریت شركت صمیم درخشان، خود را متعهد می‌داند ضمن بازنگری سالیانه خط مشی، برای رسیدن به اهداف فوق نهایت تلاش خود را بكار برده و در سایه مشاركت همه همكاران، تحقق اهداف را عملی سازد. از این رو كلیه كاركنان شركت موظف به درك و برقراری این خط مشی در تمامی سطوح شرکت می‌باشند.