معادن سنگ گچ ایران

انواع سنگ گچ خالص معدن
20/09/2017
استخراج سنگ گچ
20/09/2017

نام معادن سنگ گچ خالص در سراسر ایران

معدن سنگ گچ با درصد خلوص مختلفی در سراسر کشور وجود دارد. تعداد کل واحدهای معدنی در ایران ۲۶۰ واحد است که ۶۰ واحد آن معادن سنگ گچ می­باشد

 • معادن گچ میانه – آذربایجان شرقی
 • معدن گچ قره کوره و کلو
 • معدن گچ گروس و صوفیان
 • معدن گچ ناحیه هشترود
 • معدن گچ قهرمانلو
 • معدن گچ دواوغلی ماکو – آذربایجان غربی
 • معدن گچ چاله قراوباغک کاشان
 • معدن گچ گچ خاکی یک لنگی ، علی آبادچی – اصفهان
 • معدن گچ ملکشاهی
 • معدن گچ ماربره
 • معدن گچ نقاره کوب و انری
 • معدن گچ راهدار و برزجان
 • معدن گچ اهرم
 • معدن گچ خورموج
 • معدن گچ رسنان و آهار
 • معدن گچ ساران
 • معدن گچ زیارت
 • معدن گچ سردره ایوانکی
 • معدن گچ چلقز و توچال
 • معدن گچ گوجان
 • معدن گچ فردوس
 • معدن گچ کلاته سازنده
 • معدن گچ بجستان
 • معدن گچ سلطان آباد
 • معدن گچ رامهرمز
 • معدن گچ منصوریه بهبهان
 • معدن گچ هفت گل
 • بیدروبه
 • معدن گچ قمچه قای
 • نجف آباد آبگرم
 • معادن گچ سمنان – سمنان ، ابتدای جاده فروزکوه
 • معاده گچ عبدل آباد – تهران ، کیلومتر ۱۵۵ جاده خراسان
 • معدن سنگ گچ سنگسر – کیلومتر ۱۵ شمال سمنان
 • معدن گچ کرند گرمسار
 • معادن گچ ناحیه کازرون
 • معدن گچ لارستان
 • معادن گچ استهبان و فسا
 • معادن گچ شیراز
 • معدن گچ خانه نهرجرم
 • معدن گچ قره آغاج
 • معدن گچ خوش مقام
 • معدن گچ بردسیر
 • معدن گچ امیر آباد ماهان
 • معدن گچ زیداباد سیرجان
 • معدن گچ شمیس عرب دوگنبدان
 • معادن گچ گچساران
 • معدن گچ بلوط بنگان
 • معادن گچ پل دختر – استان لرستان
 • معدن گچ شوراب
 • معدن گچ تدرستاق آمل _ استان مازندران
 • معدن گچ رامیان
 • معدن گچ خیر آباد و گردنه لر
 • معدن گچ بندرخمیر – چاه دراز – صمیم درخشان
 • معدن گچ نیز اردلیجان
 • معدن گچ دوچاه قم
 • معدن گچ بالقو
 • معدن گچ ویسمان غام آباد یزد
 • معدن گچ لنگه
 • معدن گچ بستک
 • معدن گچ عصرآباد یزد
مدیریت صمیم درخشان
مدیریت صمیم درخشان
صمیم درخشان شرکت بهره بردار از معدن سنگ گچ چاه دراز بندر خمیر است که علاوه بر بهره برداری از این معدن به امور صادرات سنگ گچ و گچ به کشورهای مختلف و واردات تجهیزات معدن و ساختمانی مشغول است.