پروژه های در حال بهره برداری

 

فاز بهره برداری

معدن سنگ گچ چاه دراز با ذخیره قطعی 54 میلیون تن

image001

کارخانه دانه بندی سنگ گج به ظرفیت 360000 تن در سال

image003