نمایی از سایت معدن

دپوی سنگ گچ خردایش شده
20/09/2017
شیفت شب
20/09/2017
نمایش همه